فعالیت های دفتر

* پاسخگویی به سوالات شرعی و اعتقادی

* مشاوره تخصصی دینی، اعتقادی، فرهنگی و خانواده

* حوزه علمیه تخصصی تبلیغ (سفیران هدایت شیراز)

* محاسبه وجوهات شرعیه

* موسسه و حوزه علمیه حضرت صاحب الزمان (عج)

* ستاد احیاء حوزه علمیه سامرا

شماره حساب ها

حساب سیبا بانک ملی
0104933301008


حساب سپهر بانک صادرات
0103293468008

اوقات شرعی

جمعه ١٣ تير ١٣٩٩


آمار بازدید

هم اکنون
1
امروز
6
دیروز
20
این ماه
340
کل
158936

توضیح المسائل


خوردنی ها و آشامیدنی ها

بازگشت
* احکام خوردنی ها و آشامیدنی ها

احکام خوردنی ها و آشامیدنی ها

مساله 2508- خوردن گوشت مرغی که مثل شاهین چنگال دارد حرام است و خوردن گوشت پرستو و هدهد مکروه می باشد.

مساله 2509- اگر چیزی را که روح دارد از حیوان زنده جدا نمایند، مثلا دنبه یا مقداری از گوشت گوسفند زنده ببرند، نجس و حرام می باشد.

مساله 2510- پانزده جیز از حیوانات حلال گوشت ، حرام است:

1-خون 2- فضله 3- نری 4- فرج 5- بچه دان 6- غدد که آن را دشور می گویند 7- تخم که آن را دنبال می گویند 8- چیزی که در مغز کله است و به شکل نخود می باشد 9- مغز حرام که در میان تیره پشت است 10- پی که در دو طرف تیره پشت است 11- زهره دان 12- سپرز (طحال) 13- بول دان (مثانه) 14- حدقه چشم 15- چیزی که در میان سم است و به آن ذات الاشاجع می گویند

مساله 2511- خوردن سرگین و آب دماغ حرام است و احتیاط واجب آن است که از خوردن چیزهای خبیث دیگر که طبیعت انسان از آن متنفر است اجتناب کنند، ولی اگر پاک باشد و مقداری از آن بطوری با چیز حلال مخلوط شود که در نظر مردم نابود حساب شود،‌خوردن آن اشکال ندارد.

مساله 2512- خوردن کمی از تربت حضرت سید الشهدا برای شفا، و خوردن گل داغستان و گل ارمنی برای معالجه اگر علاج منحصر به خوردن اینها باشد اشکال ندارد.

مساله 2513- فروبردن آب بینی و خلط سینه که در دهان آمده، حرام نیست. نیز فرو بردن غذایی که موقع خلال کردن ،‌از لای دندان بیرون می آید اگر طبیعت انسان از آن متنفر نباشد اشکال ندارد.

مساله 2514- خوردن چیزی که برای انسان ضرر دارد حرام است.

مساله 2515- خوردن گوشت اسب و قاطر و الاغ مکروه است و اگر کسی با آنها وطی کند یعنی نزدیکی نماید حرام می شوند و باید آنها را از شهر بیرون ببرند و در جای دیگر بفروشند.

مساله 2516- اگر با گاو و گوسفند و شتر نزدیکی کنندع بول و سرگین آنها نجس می شود و آشامیدن شیر آنها هم حرام است و باید بدون آن که تاخیر بیفتد آن حیوان را بکشند و بسوزانند و کسی که با آن وطی کرده ÷ول آن را به صاحبش بدهد بلکه اگر به بهیمه دیگری هم نزدیکی کند شیر آن حرام می شود.

مساله 2517-آشامیدن شراب, حرام و در بعضی از اخبار بزرگترین گناه شمرده شده است و اگر کسی آن را حلال بداند در صورتی که ملتفت شود که لازمه حلال دانستن آن تکذیب خدا و پیغمبر  می باشد کافر است. از حضرت امام جعفر صادق علیه السلام روایت شده است که فرمودند: شراب رویشه بدیها و منشا گناهان است و کسی که شراب می خورد, عقل خود را از دست می دهد و در آن موقع خدا را نمی شناسد و از هیچ گناهی باک ندارد و احترام هیچ کس را نگه نمی دراد و حق خویشان نزدیک را رعایت نمی کند و از زشتی های آشکار رو نمی گرداند و روح ایمان و خداشناسی از بدن او بیرون می رود و روح ناقص خبیثی که از رحمت خدا دور است در او می ماند  و خدا و فرشتگان و ÷یغمبران و مومنین, او را لعنت می کنند و تا چهل روز نماز او قبول نمی شود و روز قیامت روی او سیاه است و زبان از دهانش بیرون می آید و آب دهان او به سینه اش می ریزد و فریاد تشنگی او بلند است.

مساله 2518- سر سفره که در آن شراب می خورند, اگر انسان یکی از آنان حساب شود بنابر احتیاط واجب نباید نشست و چیز خوردن از آن سفره حرام است.

مساله 2519- بر هر مسلمان واجب است مسلمان دیگری را که نزدیک است از گرسنگی یا تشنگی بمیرد, نان و آب داده و او را از مرگ نجات دهد.


* مستحبات و مکروهات غذا خوردن

چیزهایی که موقع خوردن غذا مستحب است

مساله 2520- چند چیز در غذا خوردن مستحب است:

اول: هر دو دست را پیش از غذا بشوید. دوم: بعد از غذا دست خود را بشوید و با دستمال خشک کند. سوم: میزبان پیش از همه شروع به غذا خوردن کند و بعد از همه دست بکشد و پیش از غذا اول میزبان دست خود را بشوید, بعد کسی که طرف راست او نشسته و همینطور تا برسد به کسی که طرف چپ او نشسته و بعد از غذا اول کسی که طرف چپ میزبان نشسته دست خود را بشوید و همین طور تا به طرف راست میزبان برسد. چهارم: در اول غذا بسم الله بگوید ولی اگر سر یک سفره چند جور غذا باشد, در وقت خوردن هر کدام آنها گفتن بسم الله مستحب است. پنجم: با دست راست غذا بخورد. ششم : با سه انگشت یا بیشتر غذا بخورد  و با دو انگشت نخورد. هفتم: اگر چند نفر سر یک سفره نشسته اند هر کسی از غذای جلو خودش بخورد. هشتم: لقمه را کوچک بردارد. نههم: سر سفره زیاد بنشیند و غذا خوردن را طول بدهد. دهم: غذا را خوب بجود. یازدهم: بعد از غذا خداوند عالم را حمد کند. دوازدهم: انگشت ها را بلیسد. سیزدهم: بعد از غذا خلال نماید ولی با چوب انار و چوب ریحان و نی و برگ درخت خرما خلال نکند. چهاردهم: آنچه بیرون سفره می ریزد جمع کند و بخورد ولی اگر در بیابان غذا بخورد مستحب است آنچه میریزد برای پرندگان و حیوانات بگذارد . پانزدهم: در اول روز و اول شب غذا بخورد و در بین روز و در بین شب غذا نخورد. شانزدهم: بعد از خوردن غذا به پشت بخوابد و پای راست را روی پای چپ بیندازد. هفدهم: در اول غذا و آخر آن نمک بخورد. هجدهم: میوه را پیش از خوردن با آب بشوید.

چیزهایی که در غذا خورد ن مکروه است

مساله 2521- چند چیز در غذا خورد ن مکروه است:

اول: در حال سیری غذا خوردن . دوم: پر خوردن و در خبر است که خداوند عالم بیشتر از هر چیز از شکم پر بدشم می آید. سوم: نگاه کردن به صورت دیگران در موقع غذا خوردن چهارم: خوردن غذای داغ. پنجم: فوت کردن چیزی که می خورد یا می آشامد. ششم: بعد از گذاشتن نان در سفره, منتظر چیز دیگر شدن. هفتم: پاره کردن نان با کارد. هشتم: گذاشتن نان زیر ظرف غذا. نهم: پاک کردن گوشتی که به استخوان چسبیده بطوری که چیزی در آن نمایند. دهم: پوست کندن میوه. یازدهم: دور انداختن میوه پیش از آنکه کاملا آن را بخورد.


* مستحبات و مکروهات آب آشامیدن

مستحبات آب آشامیدن

مساله 2522- در آشامیدن آب چند چیز مستحب است:

اول: آب را به طور مکیدن بیاشامد. دوم: در روز ایستاده آب بخورد. سوم: پیش از آشامیدن آب بسم الهه و بعد از آن الحمدلله بگوید. چهارم: بیه سه نفس آب بیاشامد.پنجم: از روی میل آب بیاشامد. ششمک بعد از آشامیدن آب حضرت اباعبدالله علیه السلام و اهل بیت ایشان را یاد کند و قاتلان آن حضرت را لعنت نماید.

مکروهات آب آشامیدن

مساله 2523- زیاد آشامیدن آب و  آشامیدن آن بعد از غذای چرب و در شب به حال ایستاده مکروه است و نیز آشامیدن آب با دست چپ و همچنین از جای شکسته کوزه و جایی که دسته آن است مکروه می باشد.