فعالیت های دفتر

* پاسخگویی به سوالات شرعی و اعتقادی

* مشاوره تخصصی دینی، اعتقادی، فرهنگی و خانواده

* حوزه علمیه تخصصی تبلیغ (سفیران هدایت شیراز)

* محاسبه وجوهات شرعیه

* موسسه و حوزه علمیه حضرت صاحب الزمان (عج)

* ستاد احیاء حوزه علمیه سامرا

شماره حساب ها

حساب سیبا بانک ملی
0104933301008


حساب سپهر بانک صادرات
0103293468008

اوقات شرعی

جمعه ١٣ تير ١٣٩٩


آمار بازدید

هم اکنون
1
امروز
6
دیروز
20
این ماه
340
کل
158936

توضیح المسائل


قسم خوردن

بازگشت
* احکام قسم خوردن

احکام قسم خوردن

مساله 2554- اگر قسم بخورد که کاری را انجام دهد یا ترک کند مثلا قسم بخورد که روزه بگیرد, یا دود استعمال نکندع چنانچه عمدا مخالفت کند, باید کفاره بدهدع یعنی یک بنده آزاد کند؛ یا ده فقیر را سیر کند, یا آنان را بپوشاند و اگر اینها را نتواند باید سه روز روزه بگیرد.

مساله 2555- قسم چند شرط دارد: اول: کسی که قسم می خورد باید بالغ و عاقل باشد و اگر می خواهد راجع به مال خودش قسم بخورد باید در حال بالغ شدن سفیه نباشد و حاکم شرع او را از تصرف در اموالش منع نکرده باشد و از روی قصد و اختیار قسم بخورد, پس دیوانه بچه و دیوانه و مست و کسی که مجبورش کرده اندع درست نیست, و همچنین است اگر در حال عصبانی بودن بی قصد قسم بخورد.

دوم: کاری را که قسمی می خورد انجام دهد, باید حرام و مکروه نباشد و کاری را که قسم می خورد ترک کندع باید واجب و مستحب نباشد و اگر قسم بخورد که کار مباحی را بجا آورد باید ترک ان در نظر مردم بهتر از انجامش نباشد و نیز اگر قسم بخورد کار مباحی را ترک کند باید انجام آن در نظر مردم بهتر از ترکش نباشد.

سوم: به یکی از اسامی خداوند عالم قسم بخورد که به غیر ذات مقدس او گفته نمی شود مانند خدا و الله و نیز اگر به اسمی قسم بخورد که به غیر خدا هم می گویند ولی بقدری به خدا گفته می شود که هر وقت کسی آن اسم  را بگوید, ذات مقدس حق در نظر می آید, مثل آن که به خالق و رزاقث قسم بخورد صحیح است . بلکه اگر به لفظی قسم بخورد که بدون قرینه, خدا بنظر نمی آید ولی او قصد خدا را کند بنابر احتیاط باید به آن قسم عمل نماید.

چهارم: قسم را به زبان بیاورد و اگر بنیسد یا در قلبش آن را قصد کند صحیح نیست ولی آدم لال اگر با اشاره قسم بخورد صحیح است.

پنجم: عمل کردن به قسم برای او ممکن باشد و اگر موقعی که قسم می خورد ممکن باشد و بعد تا آخر وقتی که برای قسم معین کرده عاجر شود یا برایش مشقت داشته باشد قسم او از وقتی که عاجر شده به هم می خورد.

مساله 2556- اگر پدر از قسم خوردن فرزند جلویری کندع یا شوهر از قسم خوردن زن جلوگیری نماید, قسم آنان صحیح نیست.

مساله 2557- اگر فرزند بدون اجازه پدر و زن بدون اجازه شوهر قسم بخورد, قسم بعید نیست صحیح نباشد. لکن نباید احتیاط را ترک کنند.

مساله 2558- اگر انسان از روی فراموشیع یا ناچاری به قسم عمل نکندع کفاره بر او واجب نیست, و همچنین است اگر مجبورش کنند که به قسم عمل ننماید. و قسمی که آدم وسواسی می خورد, مثل این که می گوید و الله الان مشغول نماز می شود و بواسطه وسواس مشغول نمی شود, اگر وسواس او طوری باشد که بی اختیار به قسم عمل نکند کفاره ندارد.

مساله 2559- کسی که قسم می خورد, اگر حرف او راست باشد قسم خوردن او مکروه است و اگر دروغ باشد حرام و از گناهان بزرگ می باشد, ولی اگر برای این که خودش یا مسلمان دیگری را از شر ظالمی نجات دهد, قسم دروغ بخورد اشکال ندارد بلکه گاهی واجب می شود و این جور قسم خوردن غیر از قسمی است که در مسائل پیش گفته شد.